Verkiezingsuitslagenavond Monnickendam

Burgemeester Luzette Wagenaar had het ’s morgens op de verkiezingsdag al voorspeld: “De opkomst kan weleens in de buurt van de 65 a 70% komen”. Wagenaar kan na haar loopbaan als burgemeester meteen bij Maurice de Hond solliciteren, want nadat alle stemmen waren geteld kon een opkomstpercentage in Waterland van 67,39% worden genoteerd.

De stemming woensdagavond in het gemeentehuis begon vrolijk. De door Vleppyie Auwurs gezongen Waterlandse volksliederen werden dankzij de uitgedeelde tekstboekjes uit volle borst meegezongen en de vertegenwoordigers van alle politieke partijen deden nog alsof ze aan het eind van de avond als winnaar gekroond zouden worden. De door de burgemeester voorgelezen eerste uitslagen vanuit Katwoude en Zuiderwoude beloofden al niet veel goeds voor de Partij van de Arbeid, want de op een groot scherm gepresenteerde grafiek was voor deze partij heel erg laag. Toen halverwege de stemmen van Marken bekend werden gemaakt, ging er een geroezemoes door de steeds vollere zaal want het CDA en de SP maakten daar grote klappers. Toen na lang wachten eindelijk ook de laatste stemmen vanuit het Monnickendamse Weeshuis op het scherm verschenen was vreugde en verdriet in de zaal wel erg dicht bij elkaar.

Het CDA werd met vier zetels de grootste in Waterland, terwijl D66 en de SP er ook een plekje in de gemeenteraad bijkregen. De VVD, die een paar dagen voordat de stemlokalen open gingen werden geconfronteerd met een artikel over hun lijsttrekker Rob Schröder in Vrij Nederland, moest twee zetels inleveren. Grote verliezer werd, net als elders in Nederland, de Partij van de Arbeid. Slechts één zeteltje rest de socialisten in Waterland. GroenLinks, die uitgebreid campagne in Waterland had gevoerd, was met drie zetels de grootste linkse partij in Waterland. Bij de enige lokale partij, WaterlandNatuurlijk!, kon men wel leven met de twee zetels die men had en nu ook heeft. Yvonne Gras: “Bij de vorige verkiezingen was onze tweede zetel eigenlijk de restzetel. Nu hebben we die gewoon zelf goed verdiend”. Gelijktijdig feliciteerden grote winnaar Simon Verbeek van het CDA en Laura Bromet van GroenLinks elkaar uitbundig. Was het overleg over de vorming van een nieuw college al begonnen?

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

PIM uitzendingen