Verkiezingsdebat Monnickendam

Na drie debatten met lokale thema’s in de kernen Marken, Ilpendam en Broek in Waterland werd op 10 maart 2014 het vierde debat gehouden in het gemeentehuis in Monnickendam. Daar vond ook op 19 maart het lijsttrekkersdebat plaats. In deze laatste twee sessies worden in het gemeentehuis brede onderwerpen behandeld die spelen in heel Waterland.

Het eerste onderwerp van de avond betrof Burgerparticipatie in het algemeen, en het gebruik van een referendum in het bijzonder. Tweede punt van de avond betrof de Kernraden. Besproken werd het nut van kernraden en het geven van budget. Vervolgens werd gediscussieerd over de gewenstheid van een fusie met andere gemeente. Bij het onderwerp Onderwijs waren alle partijen het erover eens dat de kleinere scholen in alle kernen moeten blijven bestaan. Daarna ging de discussie vooral over de realisering van de brede scholen in Monnickendam en Broek in Waterland. En dan met name over het tempo (traagheid) waarin de brede school wordt ontwikkeld. Er werd afgesloten met een emotionele discussie over de gewijzigde winkeltijdenwet, waarbij het voorstel is dat de winkels in alle kernen ook op zondag open mogen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

PIM uitzendingen