Verkiezingsdebat Broek in Waterland

Maandag 3 maart vond in het Broeker Huis in Broek in Waterland het derde verkiezingsdebat plaats dat door de Volksvergadering werd georganiseerd in samenwerking met omroep PIM en de lokale politici. Van alle Waterlandse politieke partijen waren twee personen aanwezig, waaronder de lijsttrekker.

Op de agenda stonden punten als: Jongerenwoningen, De Bredeschool, Ondernemerschap in Broek, en de verbreding van de rijbaan c.q. aanleg van een tunnel onder Broek in Waterland.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

PIM uitzendingen