Verkiezingsdebat Watergang

Op maandag 7 maart 2022 vond in een goedgevuld Dorpshuis De Nieuwe Boet in Watergang de tweede debatavond plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Omroep PIM heeft met de zes politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen drie debatavonden georganiseerd. Tijdens de drie debatavonden komen telkens een aantal verschillende kernen uit de gemeente Waterland aan bod. Tijdens de debatavond in De Nieuwe Boet ging het over de kernen Ilpendam, Watergang en Broek in Waterland.

De politici kregen in De Nieuwe Boet vragen over de verkeersproblematiek in de kernen, over de leefbaarheid aldaar, en het ging over de kwaliteit van bestuur en burgerparticipatie. Goof Buijs van de Dorpsraad Broek in Waterland, Loes Meijer van de Vereniging Dorpsgemeenschap Watergang en Jan Meijer van de Dorpsraad Ilpendam waren een aantal van de vragenstellers. Daarnaast kregen de politici ook vragen vanuit het publiek.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Gemeenteraadsverkiezingen 2014

PIM uitzendingen