Verkiezingsdebat Marken

Op maandag 28 februari 2022 vond in Het Trefpunt op Marken de eerste debatavond plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

De politici kregen in Het Trefpunt op Marken de gelegenheid hun standpunten te verwoorden over zaken als leefbaarheid, wonen, duurzaamheid, verkeer, groenvoorziening, sport, etc. Wouter Terpstra en Patty de Jong, die de raadsvergaderingen op de voet volgen en live duiden op Omroep PIM, leidden de debatten. Vanuit de verschillende kernraden en vanuit het publiek kwamen vragen voor de politici aan tafel.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Gemeenteraadsverkiezingen 2014

PIM uitzendingen