Verkiezingsdebat Watergang

Op donderdag 10 maart 2022 vond in het gemeentehuis van Monnickendam het laatste door Omroep PIM georganiseerde verkiezingsdebat plaats in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Tijdens deze uitzending gingen de lijsttrekkers van de zes Waterlandse politieke partijen met elkaar in debat.

Omroep PIM heeft met de zes politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen drie debatavonden georganiseerd. Tijdens de drie debatavonden komen telkens een aantal verschillende kernen uit de gemeente Waterland aan bod. Tijdens het lijsttrekkersdebat vanuit het gemeentehuis in Monnickendam ging het over de kernen Monnickendam, Overleek, De Purmer en Katwoude.

De lijsttrekkers konden niet alleen hun mening geven over een aantal stellingen in de thema’s Leefbaarheid, Duurzaamheid, Verkeersproblematiek en Woningbouw, maar er werden ook in totaal 6 een-op-een-debatten georganiseerd. Daarnaast kregen de politici ook vragen vanuit het publiek en werden een aantal ingezonden vragen behandeld.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Gemeenteraadsverkiezingen 2014

PIM uitzendingen