×

Waarschuwing

JFolder::create: Pad bevindt zich niet in open_basedir pad

Verkiezingsprogramma VVD Waterland

‘Wat wij gaan DOEN voor Waterland’

1. Geen verhoging gemeentelijke belastingen

Afgelopen jaren hebben CDA, D66, GroenLinks en SP het financieel helemaal uit de hand laten lopen. Het jaar 2017 wordt afgesloten met een tekort van 4 miljoen euro! Dat wan­be­leid moet onmiddellijk stoppen. VVD Waterland maakt zich sterk voor een gezond fi­nan­cieel beleid en is tegen het verhogen van de lokale belastingen en heffingen voor de in­wo­ners.

2. Zelfstandig Waterland: geen fusie!

Heeft u wel eens iemand gesproken die enthousiast vertelde over de geweldige resultaten na de herindeling (fusie) van zijn gemeente? Wij ook niet. Het wordt er niet beter op en ze­ker niet goedkoper, zo leert de ervaring. Slim samenwerken met andere gemeenten in de regio zien we absoluut zitten, maar de gemeentelijke herindeling die D66 en andere par­tijen willen bekijken levert onze inwoners niets op.

3. Gemeentewerf met afvalinzamelpunt in Waterland

VVD Waterland vindt dat de inwoners recht hebben op goede dienstverlening. Dat bete­kent dat er een goede gemeentewerf met afvalinzamelpunt moet blijven in Waterland. De ideeën om inwoners maar naar bijvoorbeeld Purmerend of Amsterdam-Noord te laten rij­den, kunnen wat ons betreft bij het oud papier.

4. Supermarkt in Broek in Waterland

Er moet naast woningen zo snel mogelijk een nieuwe supermarkt komen in Broek in Wa­ter­land.

5. Woningen voor jong en oud

VVD Waterland wil vaart maken met het bouwen van woningen, ook sociale woningen die met voorrang toegewezen kunnen worden aan Waterlandse starters en senioren.

6. Wekelijkse afvalinzameling

De recent ingevoerde afvalinzameling is een puinhoop. Zeker in de zomer zal de lage fre­quentie van afvalinzameling veel overlast geven. VVD Waterland wil gewoon terug naar de normale dienstverlening.

7. Beter onderhoud openbare ruimte en wegen

De kwaliteit van de openbare ruimte en wegen kruipt langzaam achteruit, bijvoorbeeld als het gaat om de onkruidbestrijding. De openbare ruimte moet goed onderhouden worden en veilig zijn. Oók in de kleine kernen!

8. Onderdoorgang N247

Waterland moet samen met andere gemeenten in onze regio blijven aandringen op een betere doorstroming van het verkeer bij Broek in Waterland. Het mag een ‘onderdoorgang’ of tunnel zijn, maar er moet iets gebeuren. Het zal de bereikbaarheid van Waterland enorm verbeteren en Broek nog mooier maken.

9. Stoppen met extra wethouders

De huidige coalitie heeft het aantal wethouders ineens verhoogd van drie naar vier. Heeft u er iets van gemerkt? Wij vinden het geldverspilling. Zelfs een paar maanden voor de verkiezingen heeft het CDA nog een nieuwe vierde wethouder in het college geplaatst. Dit moet stoppen.

Klik hier voor het volledige programma.

Countdown

Over Omroep PIM

De Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) is licentiehouder van de publieke mediainstelling Omroep PIM

U kunt ons volgen via:

Contact

Voor meer informatie over omroep PIM of de Omroep PIM Kieswijzer:
verkiezingen (@) omroep-pim.nl
info (@) omroep-pim.nl
06 - xxxxxxxx
gevestigd in Monnickendam